BECHTEREW HOLD


Onsdag kl. 14.00 - 15.00 

Træn og forebyg stivhed i leddene og hjertekarsygdomme

Bedste behandling

Både Sundhedsstyrelsen og Gigtforeningen anbefaler alle med Mb. Bechterew, også kaldet rygsøjlegigt, til at træne og gøre noget for at få det bedre.

Træning er forebyggelse

Fysioterapi (fysisk træning) i kombination med medicinske behandling er en vigtig del i behandlingen af bechterew. Med træning kan patienterne forebygge stivhed i leddene og nedsætte risikoen for hjerte-karsygdom.
Fysioterapeut
Mia Bisgård